Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης
e-learning Πληροφορικής
Αναζήτηση

Χρήση Λειτουργικού Συστήματος Windows 7 και Outlook

 

Τίτλος Μαθήματος

 

Χρήση Λειτουργικού Συστήματος Windows 7 και Outlook

Αγγλικός Τίτλος

MS Windows 7 and Outlook

Διδακτική Ενότητα

1η Διδακτική Ενότητα:

Χρήση πακέτων πληροφορικής

Διδάσκοντες

Καθηγήτρια Μαρία Βίρβου

Χρήστος Τρούσσας,  M.Sc.

Ελένη Καπετανάκη, M.Sc.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Το μάθημα πραγματεύεται τη χρήση και διαχείριση ενός προσωπικού υπολογιστή. Ως ύλη του μαθήματος είναι η εκμάθηση βασικών λειτουργιών και ρυθμίσεων ενός προσωπικού υπολογιστή, η αποδοτική εργασία σε ένα γραφικό περιβάλλον χρήστη και η χρήση βοηθητικού λογισμικού (π.χ. anti-virus).

Στόχοι του μαθήματος

Μετά την παρακολούθηση αυτού του μαθήματος, ο εκπαιδευόμενος:

1.      Θα έχει εξοικειωθεί με το γραφικό περιβάλλον Windows 7.

2.      Θα μπορεί να διαχειριστεί πλήρως ένα προσωπικό υπολογιστή.

3.      Θα βελτιώσει την παραγωγικότητά του.

Σε ποιους απευθύνεται το μάθημα

Το μάθημα αυτό είναι εισαγωγικό για τη χρήση του λειτουργικού συστήματος Windows 7 και απευθύνεται στις ακόλουθες κατηγορίες:

1.      Αποφοίτους Λυκείου, που θέλουν εξατομικευμένες μεθόδους διδασκαλίας χωρίς μετακινήσεις.

2.      Αποφοίτους Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ που επιθυμούν να αποκτήσουν αντίστοιχες γνώσεις.

Προαπαιτούμενη γνώση

Δεν απαιτείται προηγούμενη εμπειρία σε χρήση λειτουργικών συστημάτων.

Τρόπος διδασκαλίας

Το μάθημα διδάσκεται με υλικό σε μορφή σημειώσεων.

Επιπροσθέτως, χρησιμοποιούνται πολλά παραδείγματα με τη μορφή εικόνων για ευκολία στην κατανόηση του λογισμικού.

Τεχνολογία Πρέπει να διαθέτετε το λειτουργικό σύστημα Windows 7.