Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης
e-learning Πληροφορικής
Αναζήτηση

Γραμματεία Προγράμματος

Η Γραμματεία του Προγράμματος στελεχώνεται από:

  • τον Διαχειριστή του Προγράμματος,
  • τη Γραμματειακή Υποστήριξη του Προγράμματος – εξυπηρέτηση εκπαιδευόμενων,
  • τον Τεχνικό Υπεύθυνο του Προγράμματος,
  • τον Υπεύθυνο Οικονομικής Διαχείρισης και
  • Μεταπτυχιακούς ή Διδακτορικούς φοιτητές, υπεύθυνους για την εκπαιδευτική παρακολούθηση της πλατφόρμας.

Η Γραμματεία του Προγράμματος αναλαμβάνει την οικονομική και εκπαιδευτική Διαχείριση του Προγράμματος, παρέχει τους κωδικούς πρόσβασης στους υποψηφίους που γίνονται αποδεκτοί, στέλνει τις ασκήσεις στους εκπαιδευόμενους, επικοινωνεί μαζί τους για την ανακοίνωση αποτελεσμάτων και για οποιοδήποτε θέμα προκύψει και γενικά είναι αρμόδια για οποιαδήποτε εργασία σχετίζεται με τη λειτουργία του Προγράμματος.

Η τεχνική υπηρεσία υποστήριξης του προγράμματος είναι διαθέσιμη στους εκπαιδευόμενους για να παρέχει λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Προγράμματος.