Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης
e-learning Πληροφορικής
Αναζήτηση

Διάρκεια έργου – κόστος

Το έργο χωρίζεται σε κύκλους οι οποίοι είναι χωρισμένοι σε τρεις περιόδους διάρκειας 3 μηνών η κάθε μία. Ο κάθε κύκλος έχει διάρκεια ενός έτους με έναρξη τον Οκτώβριο του έτους και λήξη τον Σεπτέμβριο του επόμενου έτους. Τα Μαθήματα του προγράμματος είναι διάρκειας 3 μηνών (10 διδακτικών εβδομάδων), με δυνατότητα παράτασης ολοκλήρωσης του μαθήματος αν παραστεί ανάγκη για λόγους που θα κριθούν αναγκαίοι από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Προγράμματος.

Το Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στην Πληροφορική, αναλογιζόμενο τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες και παράλληλα την ανάγκη για γνώση και βελτίωση της θέσης στην αγορά εργασίας προχωρά σε μειώσεις στα δίδακτρα.

Η διάρκεια όλων των μαθημάτων είναι 10 εβδομάδες και τα νέα μειωμένα δίδακτρα για κάθε μάθημα είναι 400€.

Παράλληλα η επιλογή ολόκληρης Διδακτικής Εκπαιδευτικής Ενότητας θα προσφέρεται με έκπτωση 30% στο συνολικό κόστος της ενότητας.

Το έργο στα πλαίσια της εκπαιδευτικής πολιτικής του αλλά και δεδομένων των δύσκολων οικονομικών συνθηκών, χορηγεί εκπτώσεις σε κατηγορίες σπουδαστών που ανήκουν στον παρακάτω πίνακα, ώστε να παρακολουθήσουν το μάθημα της επιλογής τους.

 

Η πολιτική έκπτωσης έχει ως εξής: 

Κατηγορία Έκπτωσης

Ποσό μαθήματος ()

Απόφοιτοι Τμήματος Πληροφορικής Πα.Πει.

250,00

Άνεργοι

250,00

ΑμεΑ

250,00

Πολύτεκνοι

250,00

Ομαδική Εγγραφή - Εταιρείες

από 2 ως 10 άτομα

300,00

από 11 ως 20 άτομα

250,00