Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης
e-learning Πληροφορικής
Αναζήτηση

Αξιολόγηση Προγράμματος

Με την ολοκλήρωση κάθε μαθήματος οι εκπαιδευόμενοι προχωρούν σε αξιολόγηση του κάθε μαθήματος. Για την παραλαβή του Πιστοποιητικού Παρακολούθησης, ο συμμετέχων οφείλει να συμπληρώσει την αξιολόγηση του μαθήματος και να την αποστείλει.

Η αξιολόγηση του κάθε μαθήματος υποβάλλεται στον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Προγράμματος, ο οποίος με τη σειρά του ενημερώνει τον υπεύθυνο του μαθήματος για την τελική αξιολόγηση του μαθήματος του χωρίς να του γνωστοποιεί τα ονόματα και τις αντίστοιχες αξιολογήσεις. Στη συνέχεια, με την ολοκλήρωση κάθε κύκλου του Προγράμματος, υποβάλλει σχετική έκθεση στην Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς για την πορεία του Προγράμματος και την αξιολόγηση του.