Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης
e-learning Πληροφορικής
Αναζήτηση

Τρόπος Διδασκαλίας

Στη συνήθη μορφή, η διδασκαλία θα γίνεται μέσω παρουσιάσεων και θα συνοδεύεται από σημειώσεις που θα αναρτώνται στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ανά εβδομάδα.

Σε μερικές περιπτώσεις η διδασκαλία μπορεί να περιλαμβάνει βίντεο ή και αλληλεπίδραση σε πραγματικό χρόνο (live) ή αλληλεπιδραστικό λογισμικό εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Γι' αυτές τις περιπτώσεις θα υπάρχει σχετική ενημέρωση στη γενική περιγραφή του μαθήματος.