Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης
e-learning Πληροφορικής
Αναζήτηση

Ανάπτυξη ιστοσελίδων με Wordpress

 

 

Τίτλος Μαθήματος

 

Ανάπτυξη ιστοσελίδων με WordPress

Αγγλικός Τίτλος

Web development with WordPress

Διδακτική Ενότητα

1η Διδακτική Ενότητα:

Χρήση πακέτων πληροφορικής

Διδάσκοντες

Καθηγήτρια Μαρία Βίρβου 

Λέκτορας Ευθύμιος Αλέπης

Υπ. Διδάκτορας Χρήστος Τρούσσας,  M.Sc.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Το μάθημα πραγματεύεται την ανάπτυξη ιστοσελίδων με WordPress, το οποίο είναι ελεύθερο και ανοικτού κώδικα λογισμικό ιστολογίου και πλατφόρμα δημοσιεύσεων, γραμμένο σε PHP και MySQL. Με άλλα λόγια, είναι ένα μέσο για να δημιουργήσετε έναν ιστότοπο (site). Αξίζει να σημειωθεί πως το Wordpress, ως Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου, κατέχει το 55% στην ανάπτυξη ιστοσελίδων σε παγκόσμιο επίπεδο (πηγές: http://w3techs.com/technologies/history_overview/content_management, http://trends.builtwith.com/cms). Ως ύλη του μαθήματος είναι η εκμάθηση των δυνατοτήτων που προσφέρει το Wordpress, συμπεριλαμβανομένων μιας αρχιτεκτονικής για πρόσθετες λειτουργίες και ενός συστήματος προτύπων.

CMS Distribution in Top Million Sites

Πλεονεκτήματα:
Το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου «WordPress» είναι το πλέον σύγχρονο σύστημα διαδικτυακών δημοσιεύσεων και διαχείρισης περιεχομένου. Παρέχει το μέσο για να υλοποιηθεί εύκολα, γρήγορα και με πολύ μεγάλη συνέπεια, ευελιξία και ασφάλεια ένας ιστότοπος (site), ένα σύγρονο ιστολόγιο (blog), ή ακόμα και το δικό σας προσωπικό κοινωνικό δίκτυο.
Το WordPress διατίθεται δωρεάν και είναι ελεύθερο λογισμικό ανοιχτού κώδικα.
Δεν απαιτεί προχωρημένες γνώσεις προγραμματισμού για να χρησιμοποιηθεί, η εξατομίκευσή του γίνεται μέσω της παραμετροποίησης, ενώ το γραφικό περιβάλλον χρήσης και διαχείρισής του είναι από τα πλέον φιλικά.
Σύμφωνα με πληθώρα διαδικτυακών πηγών είναι με πολύ μεγάλη διαφορά το πιο ευρέως διαδεδομένο CMS στον κόσμο.
Η μεγάλη του διάδοση έχει ως επακόλουθο και την πολύ μεγάλη κοινότητα ανθρώπων και προγραμματιστών που το υποστηρίζουν, το αναβαθμίζουν και το βελτιώνουν.

Mπορείτε να δείτε λεπτομερειακή παρουσίαση του μαθήματος εδώ.

Στόχοι του μαθήματος

Μετά την παρακολούθηση αυτού του μαθήματος, ο εκπαιδευόμενος:

  1. Θα μπορεί να αναπτύξει και να διαχειριστεί ιστοσελίδες με τη χρήση του Wordpress.
  2.  Θα έχει εξοικειωθεί με τις δυνατότητες που προσφέρει το Wordpress.
  3. Θα βελτιώσει την παραγωγικότητά του.

Σε ποιους απευθύνεται το μάθημα

Το μάθημα αυτό είναι εισαγωγικό για την ανάπτυξη ιστοσελίδων με Wordpress και απευθύνεται στις ακόλουθες κατηγορίες:

  1. Αποφοίτους Λυκείου, που θέλουν εξατομικευμένες μεθόδους διδασκαλίας χωρίς μετακινήσεις.
  2. Αποφοίτους Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ, σχετικούς ή μη με την Πληροφορική, που επιθυμούν να αποκτήσουν αντίστοιχες γνώσεις.

Προαπαιτούμενη γνώση

Δεν απαιτείται προηγούμενη εμπειρία σε χρήση εργαλείων ανάπτυξης ιστοσελίδων.

Τρόπος διδασκαλίας

Το μάθημα διδάσκεται με υλικό σε μορφή σημειώσεων.

Επιπροσθέτως, χρησιμοποιούνται πολλά παραδείγματα με τη μορφή εικόνων για ευκολία στην κατανόηση του εργαλείου.

Τεχνολογία

Είναι ελεύθερο λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Διατίθεται δωρεάν.

 (http://www.wordpress.org/)