Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης
e-learning Πληροφορικής
Αναζήτηση

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Τίτλος μαθήματος

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση

Αγγλικός τίτλος

E-government

Διδακτική ενότητα

8η Διδακτική Εκπαιδευτική Ενότητα: Ηλεκτρονικές και Κινητές Υπηρεσίες Λογισμικού

Διδάσκοντες

Καθηγητής Γεώργιος Τσιχριντζής
Σταμάτιος Θεοχάρης M.Sc.

Περιεχόμενο μαθήματος

  • Δημόσια Διοίκηση : Ορισμοί, Μοντέλα οργάνωσης
  • Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση : ορισμοί, μοντέλα ανάπτυξης, κρίσιμα ζητήματα
  • Πρωτοβουλίες στο ελληνικό,  ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον, Best Practices
  • Ζητήματα ασφάλειας συναλλαγών, κρυπτογραφία, τεχνολογίες εξασφάλισης ασφαλών ηλεκτρονικών συναλλαγών, ηλεκτρονικές υπογραφές
  • Σημασιολογικός ιστός και ηλεκτρονική διακυβέρνηση : αρχιτεκτονική, τεχνολογίες, συστήματα διαχείρισης γνώσης, οντολογίες, εργαλεία διαχείρισης οντολογιών, προοπτικές της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης μέσω του σημασιολογικού ιστού
  • Διαλειτουργικότητα : είδη, αρχιτεκτονικές, προοπτικές από την επίτευξή της.
  • Κινητή διακυβέρνηση : προκλήσεις, κρίσιμα ζητήματα
  • Από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στην Ανοικτή Διακυβέρνηση, ανοικτά δεδομένα, συνδεδεμένα ανοικτά δεδομένα, τεχνολογίες, προοπτικές.

Στόχοι μαθήματος

Τα τελευταία χρόνια και σε διεθνές επίπεδο, έχει γίνει σαφής η ανάγκη για πιο αποτελεσματικές και αποδοτικές δημόσιες υπηρεσίες προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις προς όφελος χρόνου και χρήματος. Γίνεται λόγος, για την αλλαγή της δημόσιας διοίκησης και ειδικότερα για την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου σχεδίου διοικητικής μεταρρύθμισης για όλο το δημόσιο τομέα στα πλαίσια συζητήσεων για τις νέες μορφές διακυβέρνησης όπως το «Νέο Δημόσιο Μάνατζμεντ». Ως όχημα της μεταρρύθμισης αυτής καταδεικνύεται η ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Η εφαρμογή της δεν απαιτεί μόνο την υλοποίηση υποδομών τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και τη διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων, αλλά ταυτόχρονα την εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων και των διαδικασιών, θεσμικές και οργανωτικές αλλαγές στο δημόσιο τομέα που θα επιτρέψουν στους δημόσιους φορείς να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες της νέας ψηφιακής εποχής. Το όλο εγχείρημα θα πρέπει να έχει τον πολίτη, τις επιχειρήσεις και την ικανοποίηση των αναγκών τους στο επίκεντρο. Βασική παράμετρος επιτυχίας του είναι ένα πλήρως διαδραστικό διαδικτυακό περιβάλλον το οποίο εξασφαλίζει των ιδιωτικότητα των συναλλασσομένων και την ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών, και να εμπεδωθεί στην κοινωνία ότι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι ένα εγχείρημα το οποίο μπορεί ο πολίτης και η επιχείρηση να εμπιστευτεί και να χρησιμοποιήσει αποδοτικά εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.

Ο εκπαιδευόμενος μετά την ολοκλήρωση της προγράμματος θα έχει έρθει σε επαφή  με όλες τις θεματικές που συνδέονται με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και θα έχει αντιληφθεί τον πολυεπίπεδο χαρακτήρα της. Κάθε θεματική ενότητα αποτελεί  έναν πλήρη οδηγό για την περαιτέρω διερεύνηση ή/και ανάπτυξη σχετικών εφαρμογών.

Σε ποιους απευθύνεται

Το μάθημα απευθύνεται στις ακόλουθες κατηγορίες:

  • Αποφοίτους Λυκείου
  • Αποφοίτους Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ σχετικών με την Πληροφορική / ή τη Δημόσια Διοίκηση)

Προαπαιτούμενη γνώση

 

Τρόπος διδασκαλίας

Το μάθημα διδάσκεται με υλικό σε μορφή σημειώσεων και παρουσιάσεων. Έλεγχος προόδου με ανάθεση εργασιών.

Τεχνολογία