Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης
e-learning Πληροφορικής
Αναζήτηση

Ηλεκτρονική Μάθηση - Η Πλατφόρμα "Moodle", Επίπεδο 1

 

Τίτλος Μαθήματος

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ – Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ “MOODLE”, ΕΠΙΠΕΔΟ 1

Αγγλικός Τίτλος

E-LEARNING – MOODLE PLATFORM, LEVEL 1

Διδακτική Ενότητα

8η Διδακτική Ενότητα:

Ηλεκτρονικές και Κινητές Υπηρεσίες Λογισμικού

Διδάσκοντες

Καθηγήτρια Μαρία Βίρβου,

Δρ. Ευθύμιος Αλέπης

Περιεχόμενο Μαθήματος

Η Υποβοηθούμενη Εκμάθηση μέσω υπολογιστή (e-Learning) έχει αναπτυχθεί ραγδαία κατά τη διάρκεια των προηγούμενων δεκαετιών και έχει ενισχυθεί από τις πρόσφατες εξελίξεις στις διαδικτυακές εφαρμογές, την τεχνολογία πολυμέσων, τα ευφυή συστήματα και την τεχνολογία λογισμικού.

Η πλατφόρμα moodle είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη σε ολόκληρο τον κόσμο και αποτελεί ίσως την δημοφιλέστερη πλατφόρμα παγκοσμίως. Είναι μεταφρασμένη σε περισσότερες από 75 γλώσσες και σύμφωνα με τα δεδομένα του 2011 σε παγκόσμιο επίπεδο εξυπηρετεί 72,177 ενεργές εγκαταστάσεις, με 57,751,114 χρήστες και 5.8 εκατομμύρια μαθήματα.. Στις μέρες μας χρησιμοποιείται από Ελληνικά ΑΕΙ και ΤΕΙ, οργανισμούς, εταιρείες και σχολεία..

Η πλατφόρμα moodle μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ηλεκτρονική διδασκαλία οποιουδήποτε μαθήματος και οποιουδήποτε επιπέδου. Το επίσημο δίκτυο Moodle παρέχει και την απαραίτητη υποστήριξη και πληροφορίες σε ό,τι αφορά την πλατφόρμα. (http://moodle.org/)

¡  Σε αυτή την ενότητα, ο εκπαιδευόμενος θα διδαχθεί βασικές αρχές της θεωρίας της ηλεκτρονικής μάθησης και έπειτα το βασικό επίπεδο παραμετροποίησης της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεεκπαίδευσης «Moodle».. Προαπαιτούμενα  για την εγκατάσταση της πλατφόρμας. Βασική εγκατάσταση και παραμετροποίηση της πλατφόρμας. Δημιουργία μαθημάτων και χρηστών. O μαθητευόμενος στο πρώτο επίπεδο διδασκαλίας θα διδαχθεί αρχικά τι σημαίνει ηλεκτρονική μάθηση και στη συνέχεια πως να εγκαθιστά επιτυχώς την πλέον δημοφιλή πλατφόρμα τηλε-εκπαίδευσης Moodle. Επιπλέον διδάσκεται  πως να κάνει βασικές παραμετροποιήσεις που αφορούν τους  χρήστες της πλατφόρμας και τα διαθέσιμα μαθήματα.

Στόχοι του μαθήματος

Μετά την παρακολούθηση αυτού του μαθήματος, ο εκπαιδευόμενος:

1.      Θα γνωρίζει της βασικές αρχές που διέπουν το πεδίο της ηλεκτρονικής μάθησης

2.      Θα είναι σε θέση να εγκαθιστά και να παραμετροποιεί σε βασικό επίπεδο την πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης «Moodle»

Σε ποιους απευθύνεται το μάθημα

Το μάθημα απευθύνεται στις ακόλουθες κατηγορίες:

1.      Αποφοίτους Λυκείου (με επιθυμητή την εμπειρία στην χρήση υπολογιστών και στον προγραμματισμό).

2.      Αποφοίτους Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ, που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις σε πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης..

3.      Αποφοίτους Πληροφορικής, οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν εξειδικευμένη γνώση στις πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης.

Προαπαιτούμενη γνώση

Είναι χρήσιμη κάποια προηγούμενη εμπειρία σε προγραμματισμό.

------------------------------------------------------------------------------

Εάν κάποιος δεν διαθέτει καθόλου γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών, θα είναι χρήσιμο να πάρει πρώτα μαθήματα από την πρώτη και από την τρίτη διδακτική ενότητα, που αφορούν βασικές γνώσεις πληροφορικής (για παράδειγμα ιδιαίτερα χρήσιμα είναι  τα μαθήματα:

3.3 Γλώσσες Προγραμματισμού, Μεταγλωττιστές και ψευδοκώδικας

3.4 Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή)