Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης
e-learning Πληροφορικής
Αναζήτηση

Ανάπτυξη ιστοσελίδων

Τίτλος Μαθήματος

Ανάπτυξη ιστοσελίδων

Αγγλικός Τίτλος

Web development

Διδακτική Ενότητα

4η Διδακτική ενότητα

Λογισμικό – Προγραμματισμός Η/Υ

Διδάσκοντες

Καθηγήτρια Μαρία Βίρβου

Ευθύμιος Αλέπης, Ph.D.

Σπύρος Παπαδημητρίου, M.Sc.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Το αντικείμενο του μαθήματος είναι ο προγραμματισμός και η ανάπτυξη στατικών και δυναμικών ιστοσελίδων. Η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει την εκμάθηση των γλωσσών HTML, CSS, Javascript και PHP, καθώς και τη χρήση του συστήματος διαχείρισης βάσεων δεδομένων MySQL.

Στόχοι του μαθήματος

Μετά την παρακολούθηση του μαθήματος, ο εκπαιδευόμενος:


1. Θα γνωρίζει τα χαρακτηριστικά δομής και λειτουργίας μιας ιστοσελίδας και θα μπορεί  να δημιουργεί στατικές ιστοσελίδες με τη χρήση των html και css.

2. Θα προσθέτει αλληλεπίδραση και διαδραστικότητα με τη χρήση της Javascript.


3. Θα προσθέτει δυναμικό περιεχόμενο με το συνδυασμό της χρήσης PHP και MySQL.

Σε ποιους απευθύνεται το μάθημα

Το μάθημα απευθύνεται στις ακόλουθες κατηγορίες:


1. Αποφοίτους Λυκείου.


2. Αποφοίτους Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ μη σχετικών με την Πληροφορική, που επιθυμούν να αποκτήσουν αντίστοιχες γνώσεις.


3. Αποφοίτους Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ σχετικών με την Πληροφορική που δεν έχουν διδαχθεί ανάπτυξη ιστοσελίδων με χρήση PHP – MySQL.

Προαπαιτούμενες γνώσεις

Είναι χρήσιμη κάποια προηγούμενη εμπειρία σε προγραμματισμό, ωστόσο δεν αποτελεί βασική προϋποθέση.