Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης
e-learning Πληροφορικής
Αναζήτηση

Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός με C++

 

Τίτλος Μαθήματος

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ – C++

Αγγλικός Τίτλος

Object-Oriented Programming – C++

Διδακτική Ενότητα

4η Διδακτική Ενότητα:
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ

Διδάσκοντες

Καθηγητής Ιωάννης-Χρήστος Παναγιωτόπουλος,
Ιωάννης Καλλιγκάτσης

Περιεχόμενο Μαθήματος

Το αντικείμενο του μαθήματος είναι η εισαγωγή στον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό με  ανάλυση της γλώσσας προγραμματισμού C++. Δομές ελέγχου ροής, δομές δεδομένων, λειτουργικές μονάδες, κλάσεις και αντικείμενα, κληρονομικότητα, ενθυλάκωση, πολυμορφισμός, εντολές, ειδικές κλάσεις, ειδικά θέματα, βιβλιοθήκες / ενδιάμεσα,  προσπέλαση αρχείων και Βάσεων. Παραδείγματα και εφαρμογές σε visual studio .NET της Microsoft.

Στόχοι του μαθήματος

Οι στόχοι του μαθήματος περιλαμβάνουν:

·        Την εξοικείωση των σπουδαστών με τις γλώσσες αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού γενικότερα και τη C++ ειδικότερα.

·        Την εξοικείωση των σπουδαστών με τις διαδικασίες ανάλυσης προβλημάτων, τη σχεδίαση αλγορίθμων επίλυσης και την υλοποίηση σε C++.

·        Την ανάλυση του αντικειμενοστραφούς υποδείγματος και τη χρήση αυτού για τη μοντελοποίηση συστημάτων.

·        Την εξοικείωση των σπουδαστών με το visual studio .ΝΕΤ της Microsoft.

Σε ποιους απευθύνεται το μάθημα

Το μάθημα απευθύνεται στις ακόλουθες κατηγορίες:

1.      Αποφοίτους Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ μη -σχετικών με την Πληροφορική, που επιθυμούν να αποκτήσουν σύγχρονες γνώσεις σε μεθοδολογίες ανάπτυξης λογισμικού Πληροφοριακών Συστημάτων με αντικειμενοστραφή προγραμματισμό..

2.      Αποφοίτους Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ σχετικών με την Πληροφορική που δεν έχουν διδαχθεί C++.

3.      Αποφοίτους Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ σχετικών με την Πληροφορική που δεν γνωρίζουν το visual studio της Microsoft.

Προαπαιτούμενη γνώση