Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης
e-learning Πληροφορικής
Αναζήτηση

Ανάπτυξη ιστοσελίδων με χρήση DREAMWEAVER

Τίτλος Μαθήματος

Ανάπτυξη Ιστοσελίδων με χρήση Dreamweaver

Αγγλικός Τίτλος

Web development using Dreamweaver

Διδακτική Ενότητα

1η Διδακτική ενότητα

Χρήση πακέτων πληροφορικής

Διδάσκοντες

Καθηγήτρια Μαρία Βίρβου

Σωτήριος - Χρήστος Σιδηρόπουλος, M.Sc

Σπύρος Παπαδημητρίου, M.Sc

Περιεχόμενο Μαθήματος

Το dreamweaver αποτελεί πρόγραμμα δημιουργίας και επεξεργασίας ιστοσελίδων. Η ευκολία χρήσης του το καθιστά χρήσιμο και για εκείνους που κάνουν τα πρώτα τους βήματα στο χώρο του web developing, χωρίς να είναι απαραίτητη η πολύ καλή γνώση τους σε html, css και javascript.


Η ύλη που καλύπτει το μάθημα περιλαμβάνει:


Βάσικες έννοιες του web developing, html, δημιουργία σελίδας, τίτλος, μορφοποίηση κειμένου, παράγραφοι, λίστες, επικεφαλίδες, χρήση εικόνων και αντικειμένων flash, μορφοποίηση της σελίδας με χρήση css, πίνακες, φόρμες.

Στόχοι του μαθήματος

Μετά την παρακολούθηση του μαθήματος, ο εκπαιδευόμενος:


1. Θα γνωρίζει τα χαρακτηριστικά δομής και λειτουργίας μιας ιστοσελίδας.


2. Θα είναι σε θέση να δημιουργεί στατικές ιστοσελίδες.

Σε ποιους απευθύνεται το μάθημα

Το μάθημα απευθύνεται στις ακόλουθες κατηγορίες: 


1. Αποφοίτοι Λυκείου
 


2. Απόφοιτοι Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ μη σχετικών με την Πληροφορική, που επιθυμούν να αποκτήσουν βασικές γνώσεις κατασκευής ιστοσελίδας με τη χρήση του Dreamweaver.

Προαπαιτούμενες γνώσεις

Δεν απαιτείται προηγούμενη εμπειρία

Τεχνολογία Για την παρακολούθηση του μαθήματος, απαιτείται η αγορά της έκδοσης CS5 του Dreamweaver ή μεταγενέστερης έκδοσης