Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης
e-learning Πληροφορικής
Αναζήτηση

Δημιουργία παρουσιάσεων – το πακέτο POWERPOINT

 

Τίτλος Μαθήματος

 

Παρουσιάσεις με MS-Powerpoint

Αγγλικός Τίτλος

Microsoft Office - Powerpoint

Διδακτική Ενότητα

1η Διδακτική Ενότητα:

Χρήση πακέτων πληροφορικής

Διδάσκοντες

Καθηγήτρια Μαρία Βίρβου

Χρήστος Τρούσσας,  M.Sc.

Ελένη Καπετανάκη, M.Sc.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Το μάθημα πραγματεύεται την επεξεργασία και δημιουργία παρουσιάσεων. Η δημιουργία και η μορφοποίηση παρουσιάσεων καθώς επίσης και η επιλογή των διαθέσιμων ενσωματωμένων λειτουργιών της εφαρμογής αποτελούν κατά βάση την ύλη του μαθήματος αυτού.

Στόχοι του μαθήματος

Μετά την παρακολούθηση αυτού του μαθήματος, ο εκπαιδευόμενος:

1.      Θα έχει εξοικειωθεί με το πακέτο MS Office-Powerpoint.

2.      Θα μπορεί να επεξεργάζεται και να δημιουργεί παρουσιάσεις  με μεγάλη ευκολία.

3.      Θα βελτιώσει την παραγωγικότητά του.

Σε ποιους απευθύνεται το μάθημα

Το μάθημα αυτό είναι εισαγωγικό για τη χρήση MS Word και απευθύνεται στις ακόλουθες κατηγορίες:

1.      Αποφοίτους Λυκείου, που θέλουν εξατομικευμένες μεθόδους διδασκαλίας χωρίς μετακινήσεις.

2.      Αποφοίτους Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ που επιθυμούν να αποκτήσουν αντίστοιχες γνώσεις.

Προαπαιτούμενη γνώση

Δεν απαιτείται προηγούμενη εμπειρία σε αντίστοιχα πακέτα δημιουργίας/επεξεργασίας παρουσιάσεων.

Τρόπος διδασκαλίας

Το μάθημα διδάσκεται με υλικό σε μορφή σημειώσεων.

Επιπροσθέτως, χρησιμοποιούνται πολλά παραδείγματα με τη μορφή εικόνων για ευκολία στην κατανόηση του εργαλείου.

Τεχνολογία Πρέπει να διαθέτετε το MS Powerpoint 2007.