Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης
e-learning Πληροφορικής
Αναζήτηση

 

Τίτλος  μαθήματος

 

STEM, Εκπαιδευτική Ρομποτική και Διδακτική

 

Αγγλικός τίτλος

 

STEM, Educational Robotic and Learning

 

Διδακτική ενότητα

 

11η Διδακτική Εκπαιδευτική Ενότητα:

Διοίκηση, Διδακτική, ΤΠΕ και Έρευνα

για Εκπαιδευτικές Μονάδες με Πληροφορική

 

Διδάσκοντες

 

Επιστημονικός Υπεύθυνος - Σύμβουλος:

Ομότιμος Καθηγητής Ευάγγελος Φούντας

 

Διδάσκοντες:

Δρ. Κωνσταντίνος Καλοβρέκτης

Δρ. Χρυσόστομος Φούντας

Αντώνιος Γκοτσίνας,  Can Phd

 

Περιεχόμενο μαθήματος

 

Οι ενότητες του μαθήματος δίνουν στον φοιτητή, στο μεταπτυχιακό φοιτητή και στον σύγχρονο εκπαιδευτικό (πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) τη γνώση στη σχεδίαση, την ανάπτυξη και την εφαρμογή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων STEM με έμφαση στη εκπαιδευτική ρομποτική. Τα περιεχόμενα του μαθήματος περιλαμβάνουν:

 

 1. Διδακτική και STEM
 2. Αρχές STEM
 3. Λογισμικά εργαλεία για STEM και εκπαιδευτική ρομποτική
 4. Σχεδιασμός εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων STEM
 5. Εκπαιδευτική ρομποτική με LEGO MINDSTORM
 6. Εκπαιδευτική ρομποτική με LEGO WE Do
 7. Σχεδιασμός εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων ρομποτικής με LEGO
 8. STEM δίχως υπολογιστή
 9. Σχεδιασμός εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με Arduino
 10. Σχεδιασμός εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με Raspberry
 11. Αξιολόγηση  εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων STEM

 

 

Στόχοι μαθήματος

 

Ο όρος STEM (Science Technology engineering and Math) έχει ενταχθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία σε κάθε βαθμίδα εκπαίδευση του Κ12. Ιδιαίτερα η χρήση των LEGO MINDSTORM και WE DO αποτελεί ένα ιδανικό εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών για την εφαρμογής της εκπαιδευτικής διαδικασίας μάθησης μέσω έργου (Project Base Learning- PBL).

 

Ενημερωτικά βίντεο του γνωστικού αντικειμένου

https://www.youtube.com/watch?v=lIOfEBOnUvE

https://www.lego.com/en-us/mindstorms/videos

https://www.youtube.com/watch?v=5GWhwUN9iaY

https://www.youtube.com/watch?v=AlPJ48simtE


Οι μαθητές μέσω του
STEM και της εκπαιδευτικής ρομποτικής εφαρμόζουν αρχές τις αποκαλυπτικής κα διερευνητικής μάθησης μέσα από την επίλυση προβλημάτων, ενώ οι συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς εκπαιδευτικής ρομποτικής του βοηθά στην ανάπτυξη του πνεύματος.

Στόχος του μαθήματος είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων στο σχεδιασμό και την εφαρμογή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων STEM και εκπαιδευτικής ρομποτικής μέσω τις οποία προσφέρεται η καλλιέργεια πνεύματος ομαδικής συνεργασίας στους μαθητές.

 

Μετά την παρακολούθηση του μαθήματος, ο εκπαιδευόμενος:

 

 1. θα έχει εξοικειωθεί με αρχές διδακτικής στο πεδίο του STEM.
 2. θα μπορεί να σχεδιάζει εκπαιδευτικές δραστηριότητες STEM
 3. θα μπορεί να σχεδιάζει δραστηριότητες  εκπαιδευτικής Ρομποτικής με MINDSTORM και WE DO
 4. θα μπορεί να σχεδιάζει δραστηριότητες  με Arduino
 5. θα μπορεί να σχεδιάζει δραστηριότητες  εκπαιδευτικής Rasberry
 6. θα είναι ικανός να σχεδιάζει φύλλα έργου.

 

Σε ποιους απευθύνεται

 

Το μάθημα απευθύνεται στις ακόλουθες κατηγορίες:

  

§  Περιφερικούς Διευθυντές

§  Διευθυντές Εκπαίδευσης

§  Σχολικούς Συμβούλους

§  Διοικητικά και Παιδαγωγικά Στελέχη Εκπαίδευσης

§  Διευθυντές Σχολικών & Εκπαιδευτικών Μονάδων

§  Υποδιευθυντές Σχολικών & Εκπαιδευτικών Μονάδων

§  Τομεάρχες  Σχολικών Μονάδων

§   Υπεύθυνους Εργαστηρίων Σχολικών Μονάδων

§  Εκπαιδευτικό προσωπικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για κάλυψη θέσεων Διεύθυνσης

§  Εκπαιδευτικό προσωπικό ΙΕΚ για κάλυψη θέσεων Διεύθυνσης

§  Εκπαιδευτικό προσωπικό ΣΕΚ για κάλυψη θέσεων Διεύθυνσης

§  Εκπαιδευτικό προσωπικό ιδιωτικής εκπαίδευσης

§  Σε πτυχιούχους ΑΕΙ/ΤΕΙ

§  Μεταπτυχιακούς Φοιτητές

Προαπαιτούμενη γνώση

 

Βασικές γνώσεις προγραμματισμού.

 

Τεχνολογία

 

Προσωπικός υπολογιστής και σύνδεση σε διαδίκτυο