Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης
e-learning Πληροφορικής
Αναζήτηση

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕ HTML5

 

Τίτλος Μαθήματος

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕ HTML5, ΕΠΙΠΕΔΟ 1

Αγγλικός Τίτλος

HTML5 PROGRAMMING, LEVEL 1

Διδακτική Ενότητα

4η Διδακτική Ενότητα:

Λογισμικό – Προγραμματισμός Η/Υ

Διδάσκοντες

Λέκτορας Ευθύμιος Αλέπης

M.Sc. Ιωάννα Αρσενοπούλου

Περιεχόμενο Μαθήματος

Στην εκπαιδευτική αυτή ενότητα στοχεύουμε στην παρουσίαση και στην εκμάθηση των βασικών εννοιών της γλώσσας σήμανσης HTML5. Οι βασικές ιδέες για τη δημιουργία της HTML5 εμφανίστηκαν το 2004 από την ομάδα WHATWG. Το πρότυπο HTML5 υιοθετήθηκε ως αρχικό βήμα για τις εργασίες της νέας ομάδας εργασίας HTML του W3C το 2007. Αυτή τη στιγμή, η HTML5 προορίζεται για αντικατάσταση των: HTML 4.01, XHTML 1.0, και DOM Level 2 HTML. Βασικός σκοπός της εν λόγω γλώσσας σήμανσης είναι η μείωση της ανάγκης χρήσης plug-ins και rich internet applications (RIA) όπως: Adobe Flash, Microsoft Silverlight, Apache Pivot, και Sun JavaFX.

H HTML5 αν και ακόμα «υπό ανάπτυξη» είναι η επόμενη μεγάλη έκδοση της γνωστής HTML (Γλώσσα Υπερκειμένου, HyperText Markup Language). Πολλοί πιστεύουν ότι θα φέρει τεράστιες αλλαγές στο χώρο του Παγκόσμιου Ιστού και ότι οι περισσότερες μεγάλες ιστοσελίδες και εταιρείες θα την ενσωματώσουν και θα την απορροφήσουν μέσα στις τεχνολογίες τους.

Στόχοι του μαθήματος

·         Εξοικείωση με τον νέα γλώσσα προγραμματισμού HTML5

·         Διαχωρισμός των νέων δυνατοτήτων της γλώσσας από τα μέχρι τώρα δεδομένα των προηγούμενων εκδόσεων της γλώσσας

·         Χρήση της γλώσσας μέσα σε ιστοσελίδες

·         Χρήση των σημαντικών, νέων δυνατοτήτων που εισήγαγε η γλώσσα HTML5

Βασικές ενότητες του επιπέδου 1

Τα εξ αποστάσεως μαθήματα θα περιλαμβάνουν ύλη από τα παρακάτω:

·         Εισαγωγικά για την HTML5

·         Σύνταξη HTML5, βασικά στοιχεία, HTML5 Document, βασικά χαρακτηριστικά των στοιχείων της HTML5

·         Συμβάντα (HTML5 Events)

·         Φόρμες ιστού HTML5 (Web Forms 2.0)

·         Σχεδίαση γραφικών στον καμβά της HTML5

·         HTML5 Scalable Vector Graphics (SVG)

·         Υποστήριξη πολυμέσων-ήχος και βίντεο

·         Mathematical Markup Language in HTML5 (MathML)

·         Αποθήκευση δεδομένων στον ιστό μέσω HTML5

·         10. Γεωτοποθεσία και γεωεντοπισμός μέσω HTML5 (Geolocation)

Σε ποιους απευθύνεται το μάθημα

Το μάθημα απευθύνεται στις ακόλουθες κατηγορίες:

1.      Αποφοίτους Λυκείου με εμπειρία στην χρήση υπολογιστών και βασικές γνώσεις ανάπτυξης ιστοσελίδων (στατικών-δυναμικών), καθώς και βασικές γνώσεις html, css, javascript

2.      Αποφοίτους Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ, που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις για την ανάπτυξη ιστοσελίδων σε γλώσσα HTML5, οι οποίοι έχουν βασικές γνώσεις html, css, javascript

3.      Αποφοίτους Πληροφορικής, οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν εξειδικευμένη γνώση πάνω στον προγραμματισμό σε γλώσσα HTML5

Προαπαιτούμενη γνώση

Είναι ιδιαίτερα χρήσιμη κάποια προηγούμενη εμπειρία/ενασχόληση με τους υπολογιστές και τον προγραμματισμό. Το συγκεκριμένο μάθημα δεν θεωρείται εισαγωγικό στον προγραμματισμό, αλλά εισαγωγικό στην HTML5 ειδικά.  

Εάν κάποιος δεν διαθέτει καθόλου γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών, θα είναι χρήσιμο να πάρει πρώτα μαθήματα από την πρώτη, την τρίτη και την τέταρτη διδακτική ενότητα, που αφορούν βασικές γνώσεις πληροφορικής. Επιπλέον ιδιαίτερα χρήσιμα είναι και τα μαθήματα:

4.5 Ανάπτυξη ιστοσελίδων

1.6 Ανάπτυξη ιστοσελίδων με χρήση DREAMWEAVER

1.7 Ανάπτυξη ιστοσελίδων με WORDPRESS

1.9 Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών με την πλατφόρμα Joomla

3.4 Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή