Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης
e-learning Πληροφορικής
Αναζήτηση

Πληροφοριακά Συστήματα στο Διαδίκτυο με Java: Μοντέλα, Αρχιτεκτονική, Εφαρμογή, Προγραμματισμός

Τίτλος Μαθήματος

Πληροφοριακά Συστήματα στο Διαδίκτυο με Java: Μοντέλα, Αρχιτεκτονική, Εφαρμογή, Προγραμματισμός.

Αγγλικός Τίτλος

Web Information Systems with Java

Διδακτική Ενότητα

Διαδικτυακός Προγραμματισμός και Εφαρμογές Διαδικτύου

Διδάσκοντες

Καθηγητής Χρήστος Δουληγέρης, Δρ.Σαράντης Μητρόπουλος

Περιεχόμενο Μαθήματος

Το  μάθημα αυτό, το οποίο είναι ένα από τα πιο μοντέρνα μαθήματα με μεγάλη ζήτηση σε Ελλάδα και Εξωτερικό για τους Επιστήμονες Πληροφορικής, διαπραγματεύεται μια σειρά από σημαντικά θέματα, όπως:

1.      τα είδη των πληροφοριακών συστημάτων και τα επιχειρησιακά μοντέλα στο διαδίκτυο

2.      τις διάφορες υπηρεσίες που μας προσφέρονται μέσω διαδικτύου και τις  νέες τεχνολογίες, που ενσωματώνονται σε αυτό

3.      τις εφαρμογές των πληροφοριακών συστημάτων στο διαδίκτυο (e-business, e-commerce, e-learning, κτλ)

4.      η αρχιτεκτονική των Πληροφοριακών Συστημάτων στο διαδίκτυο, εξυπηρετητές εφαρμογών (application servers)

5.      τον προγραμματισμό εφαρμογών στο Διαδίκτυο με JAVA (JSP/SERVLETS)

6.      την παρουσίαση κύριων Web Application Frameworks (π.χ. SPRING, STRUTS), απαραίτητων για τον δομημένο προγραμματισμό στο διαδίκτυο

7.      την Ασφάλεια και τις κύριες απειλές για τις Διαδικτυακές Εφαρμογές

8.      τις Υπηρεσίες Ιστού (Web Services)  9.      τις Υπηρεσιοστραφείς Αρχιτεκτοντικές (SOA) και το Enterprise Service Bus (ESB)

10.     την ενσωμάτωση στα ΠΣΔ εφαρμογών κινητών συσκευών (mobile applications) και υπηρεσιών νέφους (cloud services).

Στόχοι του μαθήματος

Μετά την παρακολούθηση αυτού του μαθήματος, ο εκπαιδευόμενος, θα είναι σε θέση να κατανοεί:

1.      την λειτουργικότητα και τον ρόλο του διαδικτύου

2.      τα επιχειρησιακά μοντέλα στο διαδίκτυο, που είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχή έκβαση των διαδικτυακών εφαρμογών

3.      την λειτουργικότητα και τον ρόλο των Πληροφοριακών Συστημάτων στο διαδίκτυο και των διαδικτυακών εφαρμογών

4.      την αρχιτεκτονική και την υποδομή του διαδικτύου

5.      τις διαδικτυακές εφαρμογές με JAVA και τις βασικές αρχές των Web Application Frameworks

6.      από τι απειλούνται οι διαδικτυακές εφαρμογές

7.      τις υπηρεσίες ιστού, καθώς και τις υπηρεσιοστραφείς αρχιτεκτονικές, μαζί με την κύρια αρχιτεκτονική του Enterprise Service Bus

8.      τεχνικές ενσωμάτωσης mobile applications και υπηρεσιών νέφους (cloud services) στα Πληροφοριακά Συστήματα στο Διαδίκτυο.

Σε ποιους απευθύνεται το μάθημα

Το μάθημα απευθύνεται σε προπτυχιακούς φοιτητές, απόφοιτους και μεταπτυχιακούς σπουδαστές, αλλά και σε επαγγελματίες, οι οποίοι θα ήθελαν να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στην ανάπτυξη  Πληροφοριακών Συστημάτων στο Διαδίκτυο.

Προαπαιτούμενη γνώση

Είναι επιθυμητή κάποια προηγούμενη εμπειρία στην Java, κυρίως για το σημείο 5 του περιεχομένου του μαθήματος.