Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης
e-learning Πληροφορικής
Αναζήτηση

Μαθηματικά Οικονομικών και διοικητικών επιστημών

Τίτλος μαθήματος

Μαθηματικά Οικονομικών και διοικητικών επιστημών

 

Αγγλικός τίτλος

Mathematics for Business and Economics

Διδακτική ενότητα

2η Διδακτική Εκπαιδευτική Ενότητα: Μαθήματα Υποβάθρου Πληροφορικής

 

Διδάσκοντες

Καθηγητής Ευάγγελος Φούντας

Περιεχόμενο μαθήματος

Η γνώση των μαθηματικών μεθόδων είναι προαπαιτούμενο για όλους όσους επιθυμούν να κατανοήσουν την τρέχουσα οικονομική και επιχειρησιακή πραγματικότητα. Το μάθημα αυτό καλύπτει όλα τα επίκαιρα θέματα μέσα από τη δημιουργία ισχυρού γνωστικού υποβάθρου σε θέματα όπως:

 

- Στοιχεία συνδυαστικής ανάλυσης

- Θεωρία πινάκων

- Συστήματα με έμφαση στα οικονομικά θέματα

- Βελτιστοποίηση συναρτήσεων και ολοκληρωμάτων

- Συναρτήσεις πολλών μεταβλητών

- Εξισώσεις διαφορών


Επιπλέον με στόχο την κατανόηση των μαθηματικών μοντέλων και των εργαλείων που χρησιμοποιούνται στις οικονομικές και διοικητικές επιστήμες δίδεται μεγάλος αριθμός εφαρμογών και ασκήσεων.

 

Στόχοι μαθήματος

Στόχος αυτού του μαθήματος είναι βοηθήσει τον εκπαιδευόμενο στην εμβάθυνση και κατανόηση των μαθηματικών εννοιών, των μοντέλων και των εργαλείων που χρησιμοποιούνται στις οικονομικές και διοικητικές επιστήμες.

 

Επίσης μέσα από την επίλυση των προβλημάτων και την ανάλυση των εφαρμογών θα μπορεί να αντιμετωπίζει θέματα, προγραμματισμού, πληροφορικής, λογιστικής, στατιστικής και χρηματοοικονομικής.

 

Σε ποιους απευθύνεται

- Σε νέους επιστήμονες που επιθυμούν να κατανοήσουν τις μαθηματικές έννοιες που χρησιμοποιούνται στις οικονομικές και διοικητικές επιστήμες.

 

- Σε στελέχη επιχειρήσεων που επιθυμούν να αποκτήσουν μαθηματικό υπόβαθρο ώστε να κατανοούν και να επιλύουν καθημερινά οικονομικά και διοικητικά προβλήματα.

 

Προαπαιτούμενη γνώση

Προϋποθέτει βασικές γνώσεις μαθηματικών καθώς όπου υπάρχουν προαπαιτούμενες περιοχές θα καλύπτονται εκτεταμένα με σχετικά παρατήματα θέμα.