Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης
e-learning Πληροφορικής
Αναζήτηση

Θεωρία Παιγνίων και Επιχειρησιακές Εφαρμογές

Τίτλος μαθήματος

Θεωρία Παιγνίων και Επιχειρησιακές Εφαρμογές

 

Αγγλικός τίτλος

Game Theory and Business Applications

 

Διδακτική ενότητα

2η Διδακτική Εκπαιδευτική Ενότητα: Μαθήματα Υποβάθρου Πληροφορικής

 

Διδάσκοντες

Καθηγητής Ευάγγελος Φούντας

Περιεχόμενο μαθήματος

Οι ενότητες του μαθήματος παρουσιάζουν τις κυριότερες περιοχές της θεωρίας παιγνίων και στη συνέχεια τις συνδέουν με ένα ευρύ φάσμα επιχειρησιακών θεμάτων όπως:

 

- Διαπραγματεύσεις

- Εσωτερικές διαδικασίες

- Λειτουργίες παραγωγής

- Μάνατζμεντ

- Χρηματοοικονομικά

- Στρατηγική

- Μάρκετινγκ

- Κοινωνική συμπεριφορά

 

Στο τέλος κάθε ενότητας υπάρχει μεγάλο εύρος εφαρμογών και παραδειγμάτων. Επιπλέον παρουσιάζονται συγκεκριμένες περιοχές εφαρμογών οι οποίες περιλαμβάνουν:

 

- Ειδικά οικονομικά συστήματα

- Διαπραγματεύσεις

- Συγκρούσεις

- Συνεργασίες

- Ανταγωνισμό

- Σχήματα διαιτησίας

 

Στόχοι μαθήματος

Στόχος του μαθήματος είναι η ευρεία και βαθιά αντίληψη του εκπαιδευόμενου σχετικά με τον τρόπο ανάλυσης και επιλογής των επιχειρησιακών αποφάσεων.

 

Επιπλέον μέσα από την κατανόηση των εφαρμογών των παιγνίων, οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να κατασκευάσουν και να χρησιμοποιήσουν παιγνιο-θεωρητικά υποδείγματα σε επιχειρησιακά πεδία εφαρμογής.

 

Σε ποιους απευθύνεται

- Σε νέους επιστήμονες που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τη θεωρία παιγνίων προκειμένου να αντιληφθούν και να κατανοήσουν οικονομικές, κοινωνικές και συμπεριφορικές λειτουργίες.

 

- Σε στελέχη επιχειρήσεων που επιθυμούν, μέσα από τη θεωρία παιγνίων, να αποκτήσουν γνώσεις (α) προσέγγισης επιχειρησιακών θεμάτων, (β) ανάλυσης προβλημάτων και (γ) λήψης αποφάσεων σε καταστάσεις σύγκρουσης και συνεργασίας.

 

Προαπαιτούμενη γνώση

Δεν προϋποθέτει καμία προηγούμενη επαφή καθώς όλες οι προαπαιτούμενες περιοχές θα καλύπτονται εκτεταμένα με σχετικά παρατήματα ανά ενότητα.