Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης
e-learning Πληροφορικής
Αναζήτηση

Προγραμματισμός με το πακέτο MATHEMATICA

Τίτλος Μαθήματος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ MATHEMATICA

Αγγλικός Τίτλος

DATA ANALYSIS – THE STATISTICAL PACKAGE MATHEMATICA

Διδακτική Ενότητα

1η Διδακτική Ενότητα:

Χρήση πακέτων Πληροφορικής

Διδάσκοντες

Καθηγητής Φώτης Α. Γεωργιακώδης,

Δρ. Ιωάννης Σ. Τριανταφύλλου

Περιεχόμενο Μαθήματος

Το Mathematica είναι ένα πλήρες μαθηματικό πακέτο με ποικίλες δυνατότητες σε πολλούς τομείς των Μαθηματικών (Άλγεβρα, Θεωρία Συνόλων, Στατιστική, κ.α.). Στα πλαίσια του παρόντος μαθήματος, ο εκπαιδευόμενος θα εξοικειωθεί με τη χρήση του πακέτου Mathematica προκειμένου να εκτελεί αριθμητικές πράξεις, συμβολικό Λογισμό (για υπολογισμό ολοκληρωμάτων, διαφορικών εξισώσεων, κ.α.), ενώ ταυτόχρονα μέσω του πακέτου Mathematica θα διδαχθεί τρόπους κατασκευής γραφημάτων και παραγωγής τυχαίων αριθμών τόσο από διακριτές όσο και από συνεχείς κατανομές. Επιπροσθέτως, το πακέτο Mathematica περιέχει εντολές επανάληψης και χειρισμού δομών δεδομένων (πίνακες και λίστες) Αξίζει να σημειωθεί ότι το πακέτο Mathematica μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση προβλημάτων που αντλούνται από την Επιστήμη των Υπολογιστών και της Στατιστικής, όπως η Προσομοίωση Ουρών Αναμονής, η μελέτη δικτύων υπολογιστών ή ο προσεγγιστικός υπολογισμός των παραμέτρων της κατανομής μίας πολύπλοκης στατιστικής συνάρτησης.  

Στόχοι του μαθήματος

Μετά την παρακολούθηση του παρόντος μαθήματος, ο εκπαιδευόμενος θα έχει αποκτήσει τις βασικές γνώσεις Προγραμματισμού με τη χρήση του πακέτου Mathematica. Λόγω της πληθώρας των δυνατοτήτων του προαναφερθέντος πακέτου, ο εκπαιδευόμενος με το πέρας των μαθημάτων θα είναι σε θέση να χρησιμοποιεί ένα πολύ ισχυρό υπολογιστικό αλλά και λογισμικό εργαλείο που μπορεί να συντελέσει στη μελέτη προβλημάτων που άπτονται της Πληροφορικής, όπως για παράδειγμα την Προσομοίωση Ουρών Αναμονής, την Ανάλυση Εικόνας ή τα Νευρωνικά Δίκτυα.

Σε ποιους απευθύνεται το μάθημα

 

Το μάθημα απευθύνεται στις ακόλουθες κατηγορίες:

1.      Αποφοίτους Λυκείου (χωρίς προαπαιτούμενες γνώσεις).

2.      Αποφοίτους ΑΕΙ ή ΤΕΙ (όχι απαραίτητα σχετικών με την Επιστήμη της Πληροφορικής), που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις για τις εφαρμογές της Θεωρίας Πιθανοτήτων και της Στατιστικής στην επιστήμη των Υπολογιστών.

Προαπαιτούμενες γνώσεις

Βασικές γνώσεις Μαθηματικών και Πληροφορικής που έχουν αποκτηθεί από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση