Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης
e-learning Πληροφορικής
Αναζήτηση

Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή

 

Τίτλος Μαθήματος

 

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

 

Αγγλικός Τίτλος

 

HUMAN COMPUTER INTERACTION

Διδακτική Ενότητα

3η Διδακτική Ενότητα:

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διδάσκοντες

Καθηγήτρια Μαρία Βίρβου,

Δρ. Ευθύμιος Αλέπης

Περιεχόμενο Μαθήματος

Η Αλληλεπίδραση ανθρώπου-υπολογιστή αποτελεί πλέον έναν από  τους πιο σημαντικούς τομείς στην Πληροφορική και στην ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων. 

Η Αλληλεπίδραση ανθρώπου-υπολογιστή είναι ο τομέας της Πληροφορικής που ασχολείται με τις αρχές που διέπουν την επικοινωνία του ανθρώπου και του υπολογιστή και καθορίζουν τις αρχές σχεδιασμού, ανάπτυξης και αξιολόγησης των συστημάτων διεπαφής με τους χρήστες (user interfaces). Το σύστημα διεπαφής με τους χρήστες  είναι ένα από τα σημαντικότερα τμήματα των σύγχρονων συστημάτων λογισμικού είτε αυτά βρίσκονται σε μεμονωμένους υπολογιστές ή κινητά τηλέφωνα, είτε σε δίκτυα ή στο διαδίκτυο. Κατά συνέπεια ένα μεγάλο  μέρος της προσπάθειας ανάπτυξης λογισμικού  αφιερώνεται στην ανάπτυξη εύχρηστων συστημάτων διεπαφής με τους χρήστες.

 

ΥΛΗ:

 

Εισαγωγή στην αλληλεπίδραση ανθρώπου-υπολογιστή και την ευχρηστία λογισμικού.

 

Η ανθρώπινη πλευρά στην επικοινωνία: Γνωστικά μοντέλα, Ανθρώπινη μνήμη βραχείας διάρκειας – Ανθρώπινη μνήμη μακράς διάρκειας, Ανθρώπινη αισθητήρια αντίληψη, Μοντέλα συνομιλίας.

 

Συσκευές αλληλεπίδρασης (πληκτρολόγια, ποντίκι, οθόνη επαφής,  μικρόφωνα κ.λπ.).

 

Τρόποι Αλληλεπίδρασης (γλώσσες εντολών, γραφικά συστήματα διεπαφής (GUI), WYSIWYG μενού επιλογής, συμπλήρωση φόρμας, φυσική γλώσσα, απευθείας χειρισμός, πολυμέσα και εικονική πραγματικότητα, συστήματα διεπαφής για άτομα με ειδικές ανάγκες,  κ.ά).

 

Μοντέλα Αλληλεπίδρασης ανθρώπου-υπολογιστή (το μοντέλο του Norman, γνωσιακά μοντέλα κ.ά.).

 

Σχεδιασμός Συστημάτων Διεπαφής με τους Χρήστες:

Μοντέλα κύκλου ζωής λογισμικού, Τεχνολογία Ευχρηστίας, Ανάλυση εργασιών, Οδηγίες σχεδιασμού (διαφάνεια, συνέπεια, προσαρμοστικότητα, ελαχιστοποίηση ενεργειών χρήστη, υποβοήθηση προσανατολισμού, ανάδραση, αναίρεση ενεργειών, εικονίδια, διάταξη περιεχομένων οθονών, εισαγωγή δεδομένων, μηνύματα σφάλματος).

 

Κανόνες καλού σχεδιασμού συστημάτων διεπαφής με τους χρήστες.

 

Εγχειρίδια χρήσης, Παροχή Βοήθειας.

 

Αξιολόγηση αλληλεπιδραστικών συστημάτων (Γνωστικό περιδιάβασμα, Ευρετική αξιολόγηση, Πειραματικές μέθοδοι, Διερευνητικές μέθοδοι, Αρχές κατασκευής ερωτηματολογίων).

 

 

 

Στόχοι του μαθήματος

Μετά την παρακολούθηση αυτού του μαθήματος, ο εκπαιδευόμενος:

1.      Θα μπορεί να εκπονεί ανάλυση εργασιών για τον σχεδιασμό συστημάτων διεπαφής με τους χρήστες.

2.      Θα μπορεί να σχεδιάζει εγχειρίδια χρήσης συστημάτων λογισμικού.

3.      Θα μπορεί να αξιολογεί τα συστήματα διεπαφής με τους χρήστες οποιωνδήποτε προγραμμάτων υπολογιστή.

4.      Θα  μπορεί να προγραμματίζει κάποια βασικά στοιχεία συστημάτων διεπαφής με τους χρήστες σε γλώσσες οπτικού προγραμματισμού.

Σε ποιους απευθύνεται το μάθημα

Το μάθημα απευθύνεται στις ακόλουθες κατηγορίες:

1.      Αποφοίτους Λυκείου.

2.      Αποφοίτους Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ μη -σχετικών με την Πληροφορική, που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις σε μεθοδολογίες ανάπτυξης και αξιολόγησης  συστημάτων διεπαφής με τους χρήστες λογισμικού.

3.      Αποφοίτους Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ σχετικών με την Πληροφορική που δεν έχουν διδαχθεί μαθήματα Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου Υπολογιστή.

Προαπαιτούμενη γνώση

Οι 3 στόχοι του μαθήματος, αυτοί της εκμάθησης δεξιοτήτων ανάλυσης εργασιών, του σχεδιασμού εγχειριδίων χρήσης, της αξιολόγησης συστημάτων διεπαφής με τους χρήστες δεν απαιτούν  καμία προηγούμενη γνώση.

Είναι χρήσιμη κάποια προηγούμενη εμπειρία σε προγραμματισμό προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερα ο 4ος στόχος του μαθήματος που σχετίζεται με .την εκμάθηση στοιχείων οπτικού προγραμματισμού.