Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης
e-learning Πληροφορικής
Αναζήτηση

Προγραμματισμός με το πακέτο MATLAB

Τίτλος  μαθήματος

Προγραμματισμός με το πακέτο Matlab

Αγγλικός τίτλος

Programming in MATLAB

Διδακτική ενότητα

4η Διδακτική Εκπαιδευτική Ενότητα: Λογισμικό - Προγραμματισμός Η/Υ

Διδάσκοντες

Λέκτορας Α. Πικράκης

Περιεχόμενο μαθήματος

Εισαγωγή στο προγραμματιστικό περιβάλλον MATLAB – Αρχιτεκτονική – Εργαλειοθήκες

Πίνακες, Μεταβλητές, Δείκτες 


Αριθμητικοί και Λογικοί Τελεστές και Εκφράσεις


Το Παράθυρο Εντολών


m-Αρχεία


Εντολές load, save και format


Δημιουργία Διδιάστατων και Τριδιάστατων Γραφικών


Στατιστική Ανάλυση με το MATLAB


Γραμμική Άλγεβρα με το MATLAB


Προσομοίωση με το MATLAB

 

Στόχοι μαθήματος

 

Στόχος του μαθήματος είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων προγραμματισμού με χρήση του πακέτου MATLAB

 

Μετά την παρακολούθηση αυτού του μαθήματος, ο εκπαιδευόμενος:

1. Θα έχει εξοικειωθεί με το πακέτο MATLAB.

2. Θα μπορεί να επεξεργάζεται και να δημιουργεί κείμενα με μεγάλη ευκολία.

3. Θα βελτιώσει την παραγωγικότητά του.

Σε ποιους απευθύνεται

 

Το μάθημα αυτό είναι εισαγωγικό για τη χρήση MS Word και απευθύνεται στις ακόλουθες κατηγορίες:

1. Αποφοίτους Λυκείου, που θέλουν εξατομικευμένες μεθόδους διδασκαλίας χωρίς μετακινήσεις.

2. Αποφοίτους Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ που επιθυμούν να αποκτήσουν αντίστοιχες γνώσεις.

Προαπαιτούμενη γνώση

Επίπεδο γνώσεων αποφοίτου λυκείου / Δεν απαιτείται προηγούμενη εμπειρία σε αντίστοιχα πακέτα δημιουργίας/επεξεργασίας κειμένου.

Τεχνολογία

Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να διαθέτουν το βασικό πακέτο MATLAB.