Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης
e-learning Πληροφορικής
Αναζήτηση

Ηλεκτρονικές Προμήθειες

Τίτλος Μαθήματος

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Αγγλικός Τίτλος

E-PROCUREMENT

Διδακτική
Ενότητα

8η  Διδακτική Ενότητα:

Ηλεκτρονικές και Κινητές Υπηρεσίες Λογισμικού

Διδάσκοντες

Ομ. Καθηγητής Νικόλαος Αλεξανδρής

M.Sc. Γαλανάκης Κωνσταντίνος

Περιεχόμενο
Μαθήματος

 • Βασικές έννοιες Ηλεκτρονικών Προμηθειών
 • Υπηρεσίες και εφαρμογές συστημάτων

Ηλεκτρονικών Προμηθειών

 • Συστήματα Ηλεκτρονικών Προμηθειών
 • Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας
 • Εφαρμογή στις Κρατικές Προμήθειες
 • Virtual Εφαρμογή – case studies

Στόχοι του
μαθήματος

Μετά την παρακολούθηση αυτού του μαθήματος, ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση:

 • να κατανοήσει τη διαδικασία ηλεκτρονικών προμηθειών
 • να συμμετάσχει σε μια ηλεκτρονική διαδικασία προμηθειών εφοδιασμένος με τις κατάλληλες γνώσεις
 • να βοηθήσει την επιχείρηση που εργάζεται να συμμετάσχει σε σχετική διαδικασία

Σε ποιους
απευθύνεται το μάθημα

Το μάθημα απευθύνεται στις ακόλουθες κατηγορίες:

 • Αποφοίτους Λυκείου

·         Αποφοίτους Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ σχετικών με την Πληροφορική/ ή τις Προμήθειες

 • Αποφοίτους Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ

μη -σχετικών με την Πληροφορική, που    επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις σχετικές με τις ηλεκτρονικές προμήθειες    

Προαπαιτούμενη
γνώση

Για τους συμμετέχοντες που δεν διαθέτουν γνώση ηλεκτρονικών συναλλαγών, θα ήταν χρήσιμη η παράλληλη παρακολούθηση του μαθήματος :

«Ηλεκτρονικό Εμπόριο» από τη 7η Διδακτική Εκπαιδευτική Ενότητα:   Ηλεκτρονικές και Κινητές Υπηρεσίες Λογισμικού